Välkommen till Goodgames nya bidragssystem!Logga in för att komma till sidan.
Detta är enbart ett system för föreningar. Inloggning till systemet erhålls av Goodgame, och ges enbart till godkända föreningar.

När du loggat in har du möjlighet till:
  • Se era föreningsuppgifter
  • Se era rapporterade medlemmar för nuvarande år, och historiskt
  • Rapportera in nya medlemmar för nuvarande verksamhetsår
  • Se status på utbetalningar och möjlighet att söka bidrag